msb-logoMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd till de som är ansvariga. Myndigheten ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har även viktiga uppgifter inom civilt försvar.

Läs mer om MSB >

Kostnadsfri!