En viktig del av skolans och lärandets utveckling är att ge lärare och elever tillgång till fler och bättre digitala resurser. För att kunna ta tillvara på möjligheterna med den nya utvecklingen och för att utnyttja digitala tjänster i undervisningen, krävs en väl fungerande inloggningslösning.

Skolfederation förenklar för både elever och personal eftersom det är en viktig pusselbit för att skapa en enda samlad inloggning till alla tjänster. Både de tjänster som finns inom skolan och de som skolan abonnerar på via internet.

Läs mer på skolfederation.se

Kurs i skolfederation
Kostnadsfri!