Den svenska skolan är på väg in i en digitaliserad värld. För att kunna ta tillvara på möjligheterna med den nya utvecklingen och utnyttja digitala tjänster i undervisningen krävs en väl fungerande inloggningslösning för elever och personal. Skolfederations lösning förenklar för eleverna eftersom de får en enda samlad inloggning till alla tjänster, både de som finns inom skolan och de som skolan abonnerar på via internet.

Läs mer om Skolfederation på skolfederation.se

Kostnadsfri!