En lektion i källkritik – att granska bilder

Du ska förstå hur bilder är uppbyggda och använda källkritiska perspektiv. Du får pröva en källkritisk metod.

Du kan även gå kursen som en del av kursen Nio lektioner i källkritik
Ha kunskaper om hur du värderar och använder källor.
I webbkursen finns ett lektionsprov. Du har möjlighet att göra dem tills du får godkänt. (Det finns ingen tidsbegränsning). För att få godkänt behöver du ha minst 80% rätt. Nya försök är inte tillåtna efter att godkänt resultat har uppnåtts (pga att du ser facit vid avklarat prov). Resultatet ser du direkt när du klickar på ”Rätta prov”.

Den här kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dig i källkritik. En bra utgångspunkten är IIS Internetguide Källkritik på internet som skrivits av Kristina Alexanderson.

Källkritik är en färdighet som alla elever som går i den svenska grund- och gymnasieskolan ska utveckla. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen från 2011 finns bland annat följande formulering under avsnittet skolans uppdrag:

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Lpf 11

Avsändare: Webbstjärnan och Barnhack
Framtagen för: Lärare och pedagoger
Innehåll: Filmmaterial på cirka 6 minuter samt exempel på kända bildmanipulationer som spridits på nätet. Kursen tar omkring 30 minuter att genomföra. Undervisningen sker både i film och text.
Nivå: Inga förkunskaper krävs.

Lektioner