Programmering för Högstadiet [Javascript]

Detta är en grundläggande introduktion till programmering i Javascript.
Är att ge kunskaper om hur du kan programmera tillsammans med dina elever i språket Javascpript, samt sedan få insikter om varför programmering och programmeringskunskaper är viktiga för elever i grundskolans senare del.
I webbkursen finns lektionsprov. Du har möjlighet att göra dem tills du får godkänt (ingen tidsbegränsning). För att få godkänt behöver du ha minst 80% rätt. Nya försök är inte tillåtna efter att godkänt resultat har uppnåtts (pga att du ser facit vid avklarat prov). Resultatet ser du direkt när du klickar på ”Rätta prov”.

Mikael Tylmad är systemadminstratör på högstadieskolan Södertörns friskola, där jag också driver skolans datorklubb. Jag tycker att det behövs mer programmering på högstadiet! Mikael Tylmad kommer att vägleda dig i arbetet med Javascript.

Kursen är kopplad till en rad praktiska moment som du kan genomföra på spelprogrammering.nu/koda

Avsändare: Webbstjärnan och Barnhack
Framtagen för: Lärare och pedagoger
Innehåll: Filmmaterial på cirka 2,5 timmar. Kursen tar cirka 4-5 timmar att genomföra. Undervisningen sker både i film och text.
Nivå: Inga förkunskaper krävs men kursen blir snabbt svårare.

Lektioner