Nio lektioner i källkritik

Du ska förstå vad källkritik är. Du ska ha prövat en källkritisk metod.
Ha kunskaper om hur du värderar och använder källor.
I webbkursen finns lektionsprov. Du har möjlighet att göra dem tills du får godkänt. (Det finns ingen tidsbegränsning). För att få godkänt behöver du ha minst 80% rätt. Nya försök är inte tillåtna efter att godkänt resultat har uppnåtts (pga att du ser facit vid avklarat prov). Resultatet ser du direkt när du klickar på ”Rätta prov”.


Den här kursen riktar sig till elever som inom ramen för sin skolgång ska fördjupa sig i källkritik. Utgångspunkten är IIS Internetguide Källkritik på internet som skrivits av Kristina Alexanderson.

Källkritik är en färdighet som alla elever som går i den svenska grund och gymnasieskolan ska utveckla. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen från 2011 finns bland annat följande formulering under avsnittet skolans uppdrag:

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Lpf 11

Avsändare: Webbstjärnan
Framtagen för: Lärare och pedagoger
Innehåll: Undervisningen sker i både film samt texter och tar omkring 2 timmar att genomföra.
Nivå: Inga förkunskaper krävs.

Lektioner