Villkor

Bakgrund

IIS (Internetstiftelsen i Sverige) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter IIS också drift och administration för toppdomänen .nu.

När du registrerar en .se- eller .nu-domän föder du inga kommersiella vinstintressen. En del av avgiften som IIS tar ut för domännamnsregistrering går till projekt som på olika sätt främjar en positiv utveckling av internet i Sverige. IIS internetkurser (nedan Tjänsten) är en del av IIS satsningar för att utveckla internet och internetanvändning.

När du registrerar dig på Tjänsten får du tillgång till ett kursutbud om internet, på internet. Tjänsten erbjuds för att du i din yrkesroll eller som privatperson på enkelt sätt ska få tillgång till och intyg på den kunskap om internet du tar del av. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker i din användningen av internet, genom att vara påläst.

Kursdeltagare tar del av kurserna kostnadsfritt.

Kursdeltagande

Genom att bli registrera dig som kursdeltagare accepterar du och godkänner du dessa användarvillkor och Tjänstens integritetspolicy.

Åldersgräns

Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan vårdnadshavares/målsmans tillåtelse för att registrera dig som kursdeltagare på Tjänsten. IIS äger rätt att kontakta vårdnadshavare/målsman för att få bekräftat att samtycke föreligger.

Upphovsrätt

Webbplatsen och kursmaterial för Tjänsten är, såvida inget annat anges, licensierad under en Creative Commons erkännande-dela lika-licens.

Licensen Erkännande – Dela lika innebär att du får fritt använda, sprida, kopiera och bearbeta innehållet på vår webbplats så länge du talar om att det kommer från Tjänsten  och distribuerar dina bidrag under samma licens som originalet.

Användande

Kursdeltagare får inte använda Tjänsten i strid med dessa villkor eller i strid med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Kursdeltagaren får inte publicera meddelanden eller annat material där innehållet innebär: uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, olaga integritetsintrång, eller intrång i annans rättigheter.

Det är inte heller tillåtet med oönskade kommersiella budskap, spam, svordomar, obscena ord, pornografi, främlingsfientliga och sexistiska yttranden, hot, trakasserier, personliga påhopp, förtal eller andra brott mot lag. Den som publicerar material som strider mot gällande lag kan personligen bli ansvarig för detta.

Ansvar

Kursdeltagaren är ansvarig för meddelande eller annat material som kursdeltagaren publicerar och för de konsekvenser som kan vara förenat med att information tillgängliggörs på internet. Detta avser särskilt, men inte uteslutande, information som kränker annans rätt.

Kursdeltagaren är ansvarig för att förvara kontouppgifter på ett säkert sätt samt inte lämna ut kontouppgifterna till obehörig.

IIS är inte på något sätt ansvarig för direkta eller indirekta skador med anledning av användandet av Tjänsten. IIS är inte ansvarig för innehåll som kursdeltagare publicerar.

IIS rätt att ta bort innehåll

För det fall att kursdeltagare publicerat meddelande eller material som strider mot lag, dessa användarvillkor eller på annat sätt enligt IIS är olämpligt har IIS rätt att omedelbart ta bort innehållet från Tjänsten och stänga av kursdeltagaren från Tjänsten. IIS beslut går inte att överklaga.

Utskick

Genom att godkänna dessa villkor accepterar kursdeltagaren att IIS kan komma att, via e-post eller i kursportalen, göra utskick till kursdeltagaren om till exempel rekommendation av nya kurser eller annan till Tjänsten relaterad information. Kursdeltagaren har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket denna gör genom att avanmäla sig från utskick.

Personuppgifter

IIS behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Tjänstens integritetspolicy som finns här.

Cookies

Tjänsten använder cookies för att generera besöksstatistik. En cookie är en liten textfil som den besökta webbplatsen sparar på användarens dator. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användning av webbplatsen.

Den som inte vill acceptera cookies kan ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar till lagring av cookies eller informerar användaren varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom funktioner i webbläsaren kan vanligtvis också tidigare lagrade cookies raderas.

Övrigt

Dessa villkor gäller tillsvidare och IIS har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa villkor.